Spoločnosť

Zusanli s.r.o. je progresívnou technologickou firmou poskytujúcou komplexné IT služby pre korporátnych klientov. Od svojho vzniku sa zameriava na využitie know-how z oblasti databázových riešení, s dôrazom na procesnú SW architektúru a jednoduchosť.

Aktuálne

27.1.2012

Medzinárodná konferencia Galileo Application Congress Prague 2012
Zástupcovia spoločnosti Zusanli, s.r.o. sa na kongrese stretli aj s členom Európskeho parlamentu, prvým československým kozmonautom... Viac

21.11.2011

Spoločnosť Zusanli, s.r.o. získala so svojím projektom EMS ocenie v súťaži Galileo Masters... Viac

img Technológie ...
img Skúsenosti ...
img Aktívna bezpečnosť ...
EMS

Komplexný systém pre riešenie neštandardných situácií prostredníctvom interaktívneho riadenia zásahových jednotiek pracujúcich v perimetri, ktorý umožňuje efektívne lokalizovať a identifikovať príčinu vzniku neštandardnej situácie a prostredníctvom centrálneho pultu ochrany koordinovať postup všetkých zásahových zložiek v záujme odstránenia danej príčiny...

Zistiť viac

Zoznam našich referencií

Plánovanie a riadenie výroby TRP/SCM Naša spoločnosť realizovala od roku 1998 desiatky projektov vo výrobných podnikoch...
RFID technológia Pre zvýšenie automatizácie a bezobslužnosti rutinných procesov využívame okrem čiarových kódov...
Elektronizácia dokumentov V niekoľkých projektoch štátnej správy sme v subdodávkach realizovali elektronizáciu workflow...
Overbond technológia Unikátnym projektom bol vývoj novej technológie na komunikáciu mobilných telefónov a personálych...
Šlužby Pre našich zákazníkov vykonávame formou outsourcingu...